دانلود فایل{دانلود تحقیق درباره طراحي يک سيستم جامع و کامل براي ويژگيهاي خاک اشباع نشده }

دانلود فایل /دانلود تحقیق درباره طراحي يک سيستم جامع و کامل براي ويژگيهاي خاک اشباع نشده / بی اِن|دانلود فایل|952600|bno34054059|دانلود تحقیق,ویژگیهای خاک اشباع نشده,مقاله دانشجو
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دانلود تحقیق درباره طراحي يک سيستم جامع و کامل براي ويژگيهاي خاک اشباع نشده آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تعداد صفحات:16

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

فهرست مطالب

چکيده مطالب... 1

مقدمه. 1

تعريف مشخص.... 2

منحني ويژگي‌هاي آب به خاک (swcc). 3

پيش بيني ويژگي‌هاي خاک غير اشباع بر اساس swcc. 5

جمع آوري اطلاعات: 5

تحقيق در نوشته‌هاي حاضر: 6

مطالعه فرآيند‌هاي مدل سازي کامپيوتر موجود: 7

باز نمايي اطلاعات: 8

خلاصه: 12

ملاحظات استنتاجي: 14

چکيده مطالب

منحني ويژگي‌هاي آب و خاک (swcc) عملکرد خاک در ارتباط به محتواي آبي در خاک براي مکيدن خاک است بسياري از ويژگيهاي خاک مي‌توانند با محتواي آبي در برابر روابط مکشي خاک ارتباط داشته باشند. رسانايي هيدروليک قدرت لايه‌هاي تعرق مواد شيمیايي، جذب مواد شيمیايي، محتواي آب غير مجهز، گرماي خاص رسانايي حرارتي و تغييرات حجمي همراه عملکرد منحني هستند. قضاوت درست بايد در راستاي توصيف ارتباط بين عمليات خاک باشد قوانين قضاوت توسط سيستم جامعي بر اساس مشاهدات و روابط تجربي در بين ويژگي‌هاي خاک، تقويت مي‌شود. يک سيستم مهم در طي سيستم کنترل پايگاه داده‌ها بهعنوان برنامه پايگاه داده اي Microsoft Access توسعه يافت. که باعث ارائه محيط مناسبي براي ترکيب مستقيم و پايگاه داده‌ها و دانش کاربري شود اين سيستم يک منحني مخصوص آب و خاک را به همراه ديگر ويژگي‌هاي خاک با استفاده از داده‌هاي طبقه بندي خاک مثل توزيع اندازه دانه، چگالي و جاذبه، ارائه مي‌دهد و تمام ويژگيهاي خاک پيچيده را در طي کاهش هزينه‌ها و زمان مورد بررسي قرار مي‌دهد.

مقدمه

نظر به هدايت کننده رفتار خاک اشباع نشده چندين سال در دسترس بوده و فشار داده شده که منحني ويژگي آب وخاک، ارتباط اصلي در توصيف رفتار خاک اشباع نشده است. تحقيقات نشان داده‌اند که ارتباطات تجربي براي توصيف عملیات مربوط به اين منحني استفاده مي‌شوند. اين ارتباطات براي پيش بيني رفتار خاک در موارد زير به کار مي‌رود. قابليت نفوذ، قدرت لايه‌ها، ويژگي‌هاي حرارتي، تعرق و جذب. اصول رفتار خاک اشباع نشده در اين سيستم جامع اطلاعاتي وجود دارد. ويژگي‌هاي کلي خاک در قالب اطلاعات اوليه نهفته است. ويژگي اي بعدي در قالبي با ارتباطات مربوط به قالب اصلي خاک است. متخصصين در زمينه تحقيق روي انتشارات فعلي، بايد ارزش کافي برخوردار باشند. اطلاعات خاکي براي پايگاه داده‌هاي خاک را مي‌توان از چندين منبع با حدود 6000 خاک در پايگاه بدست آورد.