دانلود فایل{پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران}

دانلود فایل /پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران/ بی اِن|دانلود فایل|40274626|bno34054059|دانلود رایگان پاورپوینت کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی, ایرج تاج الدین و مهدی فتح اله ,پاورپوینت کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی, ایرج تاج الدین و مهدی فتح اله,پاورپوینت خلاصه کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف علی احمدی,پاورپوینت کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران، در قالب ppt و در 420 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی

سیر تكامل برنامه ریزی

دوره محصول گرایی

دوره بازار گرایی

دوره فرا صنعتی

گرایشهای برنامه ریزی

تشریح گرایشهای برنامه ریزی

سیرتكامل دیدگاههای برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه‌ریزی كوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت

تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیك با برنامه ریزی بلندمدت

برنامه ریزی غلتان

برنامه ریزی SBUها

برنامه‌ریزی استراتژیك سطح كسب و كار

مدیریت استراتژیك(برنامه ریزی ، اجرا ، كنترل )

بصیرت و تفكر استراتژیك

عناصر تفكر استراتژیك

مدیریت تغییر

مدیریت دانش

سازمان استراتژیست/ سازمان یادگیرنده

قواعد حاكم بر سازمانهای یادگیرنده

برنامه ریزی مبتنی بر ارزشها

شكل گیری استراتژی در سازمانهای مجازی

بومی سازی دستاوردهای مدیریت استراتژیك

فصل دوم: استراتژی و انواع آن

تعاریف استراتژی

چگونگی شكل گیری استراتژی

استراتژی مدبرانه

استراتژیهای اضطراری

مروری بر انواع استراتژیها

مروری بر انواع استراتژیها

استراتژی های كلان

استراتژی‌های ملی

استراتژی‌های عمومی

استراتژی‌های اصلی

استراتژی‌های فرعی

استراتژی‌های وظیفه‌ای

استراتژی های خاص

استراتژیهای چهارگانه شركتهای ژاپنی

سایر استراتژیها

فصل سوم: پارادایمها و مكاتب شكل گیری استراتژی و برنامه ریزی استراتژیك

مفهوم پارادایم

پارادایم های شكل گیری استراتژی و مدیریت استراتژیك

مكاتب مدیریت استراتژیك

معرفی انواع مكاتب مدیریت استراتژیك مبتنی برپارادایم تجویزی (پیش تدبیری)

معرفی انواع مكاتب مدیریت استراتژیك مبتنی بر پارادایم توصیفی (تجربی -انطباقی )

معرفی مكتب پارادایم تلفیقی

مكتب مجازیگری (سازمانهای مجازی )

فصل چهارم: دیدگاهها و رویكردهای حاكم بر شكل گیری استراتژی و تدوین برنامه

رویكرد فرآیند پایه‌ برنامه ریزی استراتژیك

رویكرد مبتنی بر منابع

رویكرد برنامه ریزی بر مبنای ارزش افزوده

رویكرد برنامه ریزی بر مبنای ارزشهای مدیریتی

رویكرد برنامه ریزی مبتنی برهدف

رویكرد مبتنی بر سناریوپردازی

رویكرد خودسازماندهی

رویكرد افزون گرایی منطقی

رویكرد مبتنی بر قواعد ساده

رویكرد نوآوری و قاعده شكنی

رویكرد مذاكرات استراتژیك

رویكرد استفاده از منابع دیگران

فصل پنجم: مروری برفرایندهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك

معرفی اجزاء فرآیندهای مدیریت استراتژیك

مدلهای فرآیندی برنامه‌ریزی ومدیریت استراتژیك (پارادایم تجویزی)

مدلهای فرآیندی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك (پارادایم توصیفی )

فصل ششم: فرایندهای عمومی برنامه ریزی استراتژیك (پارادیم پیش تدبیری)

فرایند عمومی جمع آوری اطلاعات تا تجزیه وتحلیل وتدوین برنامه استراتژیك در نگرش پیش تدبیری

تدوین اركان جهت ساز(ماموریت آرمان چشم انداز محتمل ارزش)

مدل تجزیه وتحلیل سؤالات بحرانی

مدل برنامه‌ریزی دیاگرام اهم

روش تحلیل شكاف

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

ماتریس بررسی مقایسه‌ای رقابت (CPM)

ماتریس داخلی و خارجی (IEM)

مدل تحلیل SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد و كلان

ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی (QSPM)

مدل فریمن یا ذینفعان

فصل هفتم: تكنیكهای فرموله كردن استراتژی و تشخیص ماهیت استراتژی اصلی

مدلهای تعیین ماهیت استراتژی اصلی با تاكید بر مدلهای پورت فولیو

مدل چرخه عمر سازمانها و كاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیك

كلیات فرآیند مدلسازی و تشكیل ماتریس پورت فولیو

(تركیب سبد سرمایه‌گذاری)

ماتریس گروه مشاوره بوستون یا ماتریس رشد/ سهم بازار (BCG)

مدل جنرال الكتریك (GE)

مدل تجزیه و تحلیل هوفر (ماتریس ارزیابی بازار / كالا)

ماتریس قدمت- قدرت یا روش ADL

مدل ماتریس تعیین جهت سیاست‌گذاریها (DPM (

مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیك (SPACE)

فصل هشتم: مدلهای تركیبی برنامه ریزی استراتژیك

مدل تركیبی فیلیپس

مدل كارت امتیازی موزون(BSC)

روش برنامه‌ریزی بهبودعلمكرد ((PIP

فصل نهم: طراحی استراتژیها در سطح كلان

مدل مزیت رقابتی ملتها

مدل نه عاملی چو برای رقابت پذیری بین‌المللی

مدل رقابت صنعتی پورتر

فصل دهم: تكنیكهای تدوین استراتژیهای وظیفه ای

مدل پنج C و پنج P

مدل تجزیه و تحلیل پایمز (PIMS)) (Profit Impact of Marketing Strategie

و ارزیابی استراتژیهای وظیفه بازاریابی

مدل ارزش- مشتری( مدل بالاترین سطح ارزش ذهنی (HPV)) High Perceived Value (

با پرداخت كمترین سطح هزینه‌ها (LDC) (Low Delivered Cost))

مدل ماتریس محصول / بازار

ماتریس رشد آنسوف

مدل ماتریس استراتژیهای مالی

فصل یازدهم: خطوط راهنمایی شكل گیری استراتژی (پارادایم توصیفی )

شكل گیری استراتژی در پارادایم توصیفی

رویه تدوین استراتژی اثربخش با پارادایم توصیفی

اصول شكل‌گیری استراتژیهای انقلابی

فصل دوازدهم: پاره ای از روشهای ایده پردازی و نوآوری برای خلق استراتژی

سكون زدایی (Breaking See)

تفكر جانبی (Lateral Thinking)

نقشه‌برداری از ذهن) (Mind Mapping

تصویرسازی ) Imagine ring (

تجدید ارتباط واژه‌ها ) Morphological and Forced Connection (

تصویر پرمعنی ) (Rich Picture

ساختن گلوله برفی ) (Snow Balling

طوفان فكری ) (Brain Storming

گروه‌های حل مسئله Problem Solving Circle (Or Quality Control Circle)

نظام پیشنهادات ) (Suggestions System

نقشه‌برداری جریان ارزش ) (Value Mapping

توضیحات:

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی، مهدی فتح اله و ایرج تاج الدین، از جمله منابع مهم درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر 12 فصل و در حجم 420 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است..

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.